ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05191011951 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بين هاشميه 1 و 3 پلاک 13 مراجعه نمایید.